Data Visualiseren

De sensoren in het veld registreren de status van productieproces en genereren daarbij ruwe data. Deze ruwe data geeft echter nog geen inzicht waarmee het proces kan worden geoptimaliseerd. Met behulp van de krachtige cloud-omgeving wordt de ruwe data omgezet in overzichtelijke rapportages en dashboards die aanzetten tot actie.

Frank Woutersen
Product Manager IoT
+31 55-3681320 | 

Mail Frank Woutersen

Dashboard

Om in een oogopslag inzicht te krijgen in uw proces is het mogelijk om dashboards aan te maken. Hiermee bepaalt u welke gegevens u belangrijk vindt en bij elkaar gegroepeerd wilt zien. De dashboards worden real-time bijgewerkt en laten zo de actuele situatie zien waar u ook bent. 

Dashboard
Trending

Trending

In de trends worden de meetwaarden uitgezet in de tijd. Daarmee is in één oogopslag te zien hoe bijvoorbeeld een temperatuur of druk zich in de tijd heeft gedragen. Per meetwaarde kunt u zelf alarmgrenzen instellen waarmee meldingen of alarmen worden gegenereerd. Hierdoor krijgt u direct inzicht wanneer een proces niet volgens verwachtingen functioneert.

Alarmen

Met de alarm analyse is te zien welke alarmen in een geselecteerde periode hebben plaatsgevonden. De pareto weergave geeft de de frequentie en tijdsduur van de afwijking weer. Zo is snel te zien welke verstoringen er hebben plaatsgevonden en waarop de aandacht gericht moet worden.

Alarmen

Rapportage

In een rapportage ziet u in een overzicht de belangrijkste aspecten uit uw productieomgeving. Dit kunnen bijvoorbeeld maand of kwartaal analyses zijn, maar kan ook een managementrapportage met KPI's zijn.

Afhankelijk van uw situatie helpen wij u graag de juiste keuzes te maken om uw proces te optimaliseren. Benieuwd naar de mogelijkheden, neem dan contact met ons op:

Neem contact op

Deel deze pagina: